Główną działalnością planetarium jest prezentacja seansów popularno-astronomicznych, aparatura planetarium stanowi doskonałą pomoc dydaktyczną do poglądowego przedstawiania tematów związanych ze sferą niebieską i zachodzącymi na niej zjawiskami. Dzięki niej podczas krótkiego spotkania możemy doskonale przedstawić różnorodne zjawiska, których obserwacja na prawdziwym niebie jest trudna bądź zajęłaby wiele czasu. Prelekcje stanowią wspaniałą pomoc w nauczaniu fizyki geografii i wszystkich przedmiotów, w których występują elementy astronomii.Pokazy prowadzone są w następujących godzinach:


poniedziałek

9:00, 12:00

wtorek

9:00, 12:30

środa

12:00

czwartek

10:00, 11:30

piątek

10:00, 11:20


Planetarium jest w stanie pomieścić jednorazowo grupę 40 osób.

Rezerwacji można dokonywać telefonicznie:

44 732-69-90

Opłata za seans w planetarium wynosi 3 złote od osoby.

Rezerwacja seansu