1. m1 = x1 = y1 = vx1 = vy1 =
  2. m2 = x2 = y2 = vx2 = vy2 =
  3. m3 = x3 = y3 = vx3 = vy3 = tor wektor v

Symulacja ruchu trzech ciał w polu grawitacyjnym.

Wartości składowych prędkosci podane są w km/s.

Masy ciał podane są w masach Słońca.

Współrzędne położenia ciał podane są w jednostkach astronomicznych.

W środku ekranu jest punkt x=0, y=0.