Jedyny taki zegar w Piotrkowie

  Źródło: Tydzień Trybunalski 21.04.2011

Czytaj więcej

Niebo w klasie

Źródło nieznane

Czytaj więcej

Zbigniew Solarz otrzymał „Złotą Wieżę trybunalską”

Źródło – najprawdopodobniej „GŁOS ROBOTNICZY”

Czytaj więcej

Zbigniew Solarz – laureatem „Złotej Wieży Trybunalskiej”

Źródło – najprawdopodobniej „GŁOS ROBOTNICZY”

Czytaj więcej

PRZYBLIŻYŁ IM GWIAZDY - GŁOS NAUCZYCIELSKI

(Kliknij na obrazki, aby powiększyć.)

Czytaj więcej

Pierwsze polskie planetarium - Głos Wybrzeża 10.02.1982

  Pierwsze polskie planetarium Przybysza, odwiedzającego niegdysiejsze Kolegium Jezuitów, dziś Liceum Ogólnokształcące Im. Bolesława Chrobrego w Piotrkowie Trybunalskim, mógłby zmy­lić może stojący przed liceum pomnik. Nie - jak by...

Czytaj więcej

Solarium pod gwiazdami – Dziennik Łódzki 8.10.2001

Niejedną spadającą gwiazdę obserwował profesor z „Chrobrego” i pewnie dlatego spełniły się jego marzenia Solarium pod gwiazdami   W środę minie 20 lat od otwarcia pierwszego w Polsce amatorskiego planetarium...

Czytaj więcej

Wspomnienie o Zbigniewie Solarzu - Tygodnik Piotrkowski 1997r.

  Jest na północnym niebie gwiazdozbiór Wolarza. Ktoś, kto choć trochę intereso­wał się astronomią, odnajdzie go łatwo. Dla nas, uczniów skupionych przy piotrkow­skim planetarium, był gwiazdozbiorem szczególnym -...

Czytaj więcej

W Szkolnym Planetarium - Świat Młodych 22.11.1985

    (CAF). Możliwość za­poznania uczniów z wy­glądem sfery niebieskiej mają w kraju jedynie dwie szkoły - w Piotrkowie Try­bunalskim i w Grudziądzu. W 1979 roku Zbigniew Solarz, nauczycie! I Li­ceum Ogólnokształcące­go...

Czytaj więcej

W Piotrkowie... pod Krzyżem Południa Jak powstało pierwsze polskie …

  Jest w Piotrkowie Trybunalskim szkoła, znana z bogatej, ponad 300 lat liczącej historii, z wielkich wychowanków, kontynuujące te tradycje dzisiejsze Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego. Przybysza, znającego...

Czytaj więcej

Sześć tysięcy gwiazd w jednej klasie - Świat Młodych 14.06.1983

    Jeszcze kilka lat temu w LO im. Bolesława Chrobrego w Piotrkowie Trybunalskim astronomia była najzwyklejszym szkolnym „michałkiem". Nikt się do niej specjalnie nie przykładał, ani uczniowie; ani...

Czytaj więcej

Astronomowie z "Chrobrego"Głos Robotniczy

  Potężny gmach budzi respekt, uczucie szacunku i zarazem dumy. I to nie tylko ze względu na liczą­cą ponad 300 lat tradycję tej najstarszej w woje­wództwie piotrkowskim szkoły...

Czytaj więcej

SZKOLNE PLANETARIUM Fizyka w szkole I-II 1982

  W dniach 10-11 X 1981 w I Liceum Ogólno­kształcącym im. B, Chrobrego w Piotrkowie Try­bunalskim odbyło się uroczyste otwarcie plane­tarium szkolnego połączone z doroczną krajową Konferencją Prezesów...

Czytaj więcej

KRONIKA PTMA Konferencja prezesów oddziałów PTMA w nowym planetariu…

  Niecodzienna uroczystość odbyła się 10 października 1981 roku w Piotr­kowie Trybunalskim. Na pozór nic nadzwyczajnego: otwarcie planeta­rium; w ostatnich latach mieliśmy w Polsce kilka takich wydarzeń, które...

Czytaj więcej

Głos Robotniczy 23.01.1980 (Lekcje pod gwiazdami)

    Niektórzy na całą sprawę patrzą z powątpiewaniem. Z pozoru wygląda na to, że porwali się „z motyką na słońce". I w przenośni i dosłownie.   Któż to bowiem...

Czytaj więcej