Jak co roku Planetarium Śląskie zaprasza uczniów szkół średnich oraz utalentowanych uczniów szkół podstawowych do udziału w LXVII Olimpiadzie Astronomicznej.

Więcej informacji:

https://www.planetarium.edu.pl/olimpiada/lxvii-olimpiada-astronomiczna-2023-24.html

 Uczniów I LO zainteresowanych udziałem w Olimpiadzie Astronomicznej, zapraszam do szkolnego planetarium do p. Jacka Stańczaka.

J. S.