Główną działalnością planetarium jest prezentacja seansów popularno-astronomicznych, aparatura planetarium stanowi doskonałą pomoc dydaktyczną do poglądowego przedstawiania tematów związanych ze sferą niebieską i zachodzącymi na niej zjawiskami. Dzięki niej podczas krótkiego spotkania możemy doskonale przedstawić różnorodne zjawiska, których obserwacja na prawdziwym niebie jest trudna bądź zajęłaby wiele czasu. Prelekcje stanowią wspaniałą pomoc w nauczaniu fizyki geografii i wszystkich przedmiotów, w których występują elementy astronomii.

 

W roku szkolnym 2023/2024, pokazy mogą być prowadzone są w następujących godzinach:

 

poniedziałek

9:00, 10:30, 12:00,

 

środa

11:40, 13:00,

 

 piątek

9:10.

 

Planetarium jest w stanie pomieścić jednorazowo grupę 30 osób.

Rezerwacji można dokonywać telefonicznie:

44 732-69-90

 

Opłata za seans w planetarium wynosi 4 złote od osoby.

 

Rezerwacja seansu