Zdjęcia zostały wykonane podczas szkolnej obserwacji zjawiska.

J. S.