PLANETARIUM I OBSERWATORIUM ASTRONOMICZNE im. Mikołaja Kopernika w Chorzowie zamieściło na stronie zadania pierwszej serii zawodów I stopnia LXIV Olimpiady Astronomicznej.

Olimpiada astronomiczna jest jedną z najstarszych ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych, organizowana nieprzerwanie od roku szkolnego 1957/58. Organizatorem zawodów jest Planetarium Śląskie.

Uczniów I LO zainteresowanych udziałem w Olimpiadzie Astronomicznej, zapraszam do szkolnego planetarium do p. Jacka Stańczaka.

Więcej informacji o zawodach i internetowy formularz rejestracyjny znajduje się pod adresem : https://www.planetarium.edu.pl/64s1.htm

J. S.